location:Home - Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Công ty TNHHNhà máy (Tập đoàn) nhôm định hình JMA Quảng Đông

Địa chỉ: Vườn sản xuất kim loại màu, đường Đào Viên Tây, thị trấn Sư Sơn, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hotline kinh doanh1:+86-757-85578083  Hotline kinh doanh2:+86-757-85578212  Hotline kinh doanh3:+86-757-85578213
Điện thoại Công ty:+86-757-85558828 số fax:+86-757-85550238
Email:

Phân xưởng Cao Biên Công ty TNHHNhà máy (Tập đoàn) nhôm định hình JMA Quảng Đông

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cao Biên Trương Biên, đường Quảng Vân, quận Nam Hải,thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông

Công ty TNHHNhà máy (Tập đoàn) nhôm định hình JMA Quảng Đông

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Lịch Phượng Trì, quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.