location:Home - - Thông tin triển lãm

Latest news

JMA sẽ được biểu diễn tại các phiên họp của Hội chợ Canton 116
Cỡ chữ:nhỏtronglớn

JMA nhôm hồ sơ sẽ tham gia vào giai đoạn đầu tiên của phiên họp thứ 116 của Hội chợ Canton (15-19 tháng Mười).

Rạp: 10.2J34-35 và K 13-14.

Chào mừng bạn đến phòng triển lãm của chúng tôi để làm quen với các mẫu sản phẩm và thảo luận về triển vọng hợp tác!

cập nhật:2016-09-01 | trả lại | gần
Previous: không Tiếp theo: không
Bài viết này từ khóa: