location:Home - - Thông tin triển lãm

Latest news

JMA sẽ được biểu diễn tại các phiên họp của Hội chợ Canton 117
Cỡ chữ:nhỏtronglớn

Công ty chúng tôi sẽ tham gia vào giai đoạn đầu tiên của phiên họp thứ 117 của Hội chợ Canton (15-19 tháng Tư).

Booth: 10.2 H 34-35 và tôi 13-14.

Chào mừng bạn đến phòng triển lãm của chúng tôi để làm quen với các mẫu sản phẩm và thảo luận về triển vọng hợp tác!

cập nhật:2016-09-01 | trả lại | gần
Previous: không Tiếp theo: không
Bài viết này từ khóa: