location:Home - - Thông tin triển lãm

Latest news

Time:2016-09-01 View:2437

Công ty chúng tôi sẽ tham gia vào giai đoạn đầu tiên của phiên họp thứ 117 của Hội chợ Canton (15-19 tháng Tư).Booth: 10.2 H 34-35 và tôi 13-14.Chào mừng bạn đến phò…

Time:2016-09-01 View:1803

JMA nhôm hồ sơ sẽ tham gia vào giai đoạn đầu tiên của phiên họp thứ 116 của Hội chợ Canton (15-19 tháng Mười).Rạp: 10.2J34-35 và K 13-14.Chào mừng bạn đến phòng…

Time:2016-09-01 View:2491

Công ty chúng tôi sẽ tham gia vào việc xây dựng và nội thất quốc tế triển lãm MosBuild năm 2014 sẽ được tổ chức 1-4 tháng Tư tại VDNH (All-Nga Trung tâm Triển …
<< < 1 > >>
Total:3 Page 1 / 1